KLEJE GRUNTY INDEX GALERIA PARKIETY LAKIERY USŁUGI

KLEJE
dyspersyjne
rozpuszczalnikowe
poliuretanowe

GRUNTY
dyspersyjne
rozpuszczalnikowe
poliuretanowe
GRUNTY DYSPERSYJNE

Grunt dyspersyjny MAXIMUS GD
Silnie penetrujący do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży z cementu po rozcieńczeniu wodą.
ZALETY: Wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność klejów.
POLECANY DO STOSOWANIA POD: Maximus - D, D TOP i D Listoni. Przed klejeniem, podłoże musi całkowicie wyschnąć. Nie stosować do klejów żywicznych, poliuretanowych i poliuretanowo-epoksydowych.
DANE TECHNICZNE: Opakowanie: 5 i 10 l.

GRUNTY ROZPUSZCZALNIKOWE

Grunt rozpuszczalnikowy MAXIMUS GR
Silnie penetrujący do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży z cementu i anhydrytu.
ZALETY: Wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność kleju.
POLECANY DO STOSOWANIA POD Maximus R i Maximus WFP. Przed klejeniem, podłoże musi całkowicie wyschnąć.
DANE TECHNICZNE: Opakowanie: 5 i 10 l.

GRUNTY POLIURETANOWE

Grunt poliuretanowy PB 230
Skoncentrowany grunt poliuretanowy przeznaczony do gruntowania chłonnych, niechłonnych i pylących podłoży występujących w budownictwie. Grunt rozcieńcza się rozcieńczalnikiem SU.
ZALETY: zwiększa przyczepnoŚć kleju do podłoża, wzmacnia podłoże, wiąże kurz , nadaje się do posadzek z ogrzewaniem podłogowym
POLECANY DO STOSOWANIA POD: Klej Poliuretanowy Dwuskładnikowy do Parkietu PB-890, Klej Poliuretanowy Jednoskładnikowy do Parkietu PB-835, Klej Elastyczny HB-810
DANE TECHNICZNE: Czas schnięcia (przy +20C): 24 godz., Wydajność: 200 -500 ml/m2

Grunt poliuretanowy MAXIMUS GP
Grunt poliuretanowy do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży z cementu i anhydrytu. Grunt rozcieńcza się rozcieńczalnikiem Maximus S-PU
ZALETY: Wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność kleju. Może stanowić barierę przeciw wilgoci resztkowej (do 4,5%) podłoży cementowych
POLECANY DO STOSOWANIA POD: Maximus PU, Maximus PU 501, Maximus PU EKO i Maximus 1K-PU. Po zmieszaniu z piaskiem daje szybkoschnącą, bardzo wytrzymałą zaprawę do prac naprawczych podłoży.
DANE TECHNICZNE: Opakowania: 5 i 10 l.

www.ZONER.com.pl